Restoring Hope, Changing Mindsets, Reimagining Futures

Frontline Global werkt sinds 2019 samen met het lokale project Future Stars.

Future Stars is een project in de Cape Flats, een gebied in Kaapstad, Zuid-Afrika. De visie van dit project is om hoop te zien groeien, levensstijlen te zien veranderen en anderen opnieuw te zien geloven in hun toekomst. De goal is om jongeren te coachen die uiteindelijk zelf gaan coachen. Op deze manier veranderen we hopeloze situaties in hoopvolle situaties.

Door middel van voetbal worden relaties gebouwd met kinderen en kunnen zij ondersteund worden in hun ontwikkeling. Naast voetbal biedt dit project ook emotieregulatietrainingen, discipelschapsgroepen, huisbezoeken en uitjes voor de kinderen en hun families. De meerderheid van de mensen in dit gebied hebben geen dromen voor hun toekomst. Hun gedachtegang is hopeloos en toekomstloos.

Dit project wil hoop bieden aan de kinderen uit deze wijken. Door het werk zien we mensenlevens veranderen, kinderen geven hun hart aan Jezus, bidden voor elkaar en groeien in identiteit en zelfverzekerdheid. Op deze manier veranderen hopeloze situaties in hoopvolle situaties. Het project zet zich in voor kinderen uit de wijken Overcome en Capricorn. Hieronder wordt meer omschreven over hoe het leven is voor de kinderen uit deze wijken.

Overcome en Capricorn

Overcome is een zeer arme en onderontwikkelde Township (sloppenwijk) in Kaapstad. Overcome heeft geen geasfalteerde wegen en men maakt gebruik van openbare ‘dixi’ toiletten en de meeste mensen hebben geen douche. Hun zelfgebouwde krotjes bestaan uit golfplaten en ander restmateriaal. Dit gebied wordt gekenmerkt door armoede, drugs- en alcoholmisbruik, geweld en hopeloosheid. Veel volwassenen zijn verslaafd waardoor de kinderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Veel jongeren verlaten school op jonge leeftijd en sluiten zich aan bij ‘gangs’.

Capricorn grenst aan Overcome maar is iets verder ontwikkeld dan Overcome. Hier zijn verharde wegen en sommige huizen zijn gebouwd van steen. Er is onwijs veel geweld en misdaad in Overcome en Capricorn en er zijn veel gangs actief. Het hoge drugs- en alcoholmisbruik zorgen voor veel problemen, zoals huiselijk geweld en misbruik. Ook prostitutie is een probleem wat weer zorgt voor straatkinderen. Het ontbreekt de mensen aan Hoop! Duizenden mensen leven in armoede en geloven niet in en dromen niet van een betere wereld. Door het gebrek aan ambitie leven sommigen van misdaad. Het werkeloosheidspercentage van 83% helpt hier aan mee en zorgt voor vele andere problemen. Daarnaast zijn volgens de statistieken 20% van de mensen besmet met HIV. Kinderen groeien op in gezinnen zonder vader en/of moeder door o.a. ziekte en drugsgebruik. Er zijn veel schietpartijen in en rondom dit gebied. Van jongs af aan worden kinderen geconfronteerd met traumatische ervaringen en een zorgsysteem zoals wij dat hier in Nederland kennen hebben ze daar niet.
.